ad gangen
ad gan|gen
ad gan|gen; tre ad gangen

Dansk ordbog. 2015.

Look at other dictionaries:

  • ad — I ad 1. ad (el. AD) sb., ad’en, ad’er, ad’erne (fork. for artdirector) II ad 2. ad præp.; ad tre gange; ad åre; tre ad gangen; ligge nær op ad; ligne op ad dage; ad helvede til; ad skoven til; hen ad el. henad aften; op ad dagen; pege fingre ad;… …   Dansk ordbog

  • gang — I gang 1. gang sb., en (bevægelse, forløb; gangart); sætte i gang II gang 2. gang sb., en, e, ene (korridor, sti; om tid og hyppighed; omgang); det er den gang (den situation) jeg husker bedst (jf. dengang); en gang for alle; en gang om året; en… …   Dansk ordbog

  • Bridge — Bridge, kortspil, sandsynligvis stammende fra Grækenland, i hvert fald spillet i de østlige Middelhavslande omkring 1865. Bridge spilles med whistkort, i reglen af 4 personer, hvoraf 2 og 2 er makkere og sidder lige over for hinanden. Der trækkes …   Danske encyklopædi

  • Dyndsnegl — Dyndsneglen er 5 7 millimeter. Man ser tit rigtig mange ad gangen på strand og slikvaderne nede på havbunden i de mere salte af vore farvande. Den findes tit sammen med slikkrebsen. I Vadehavet på Sønderjyllands vestkyst har man fundet indtil… …   Danske encyklopædi

  • Fugl Føniks — er et fabelvæsen, som omtales af de gamle grækere som en ægyptisk fugl, der er symbol på udødeligheden. Fuglen lignede en hejre og var ofte motiv på de romerske kejseres mønter. Efter sagnet, hos grækerne, levede kun et enkelt eksemplar af fuglen …   Danske encyklopædi

  • Gadelam — (oprindelig et lam, der opvokser hjemme på landsbyens gadejord og ikke sendes i marken; derfra rimeligvis gået over til den videre betydning kæledægge), den kæreste, der for et år ad gangen tildeles en karl (eller en pige) ved gadeilden eller… …   Danske encyklopædi

  • Hæmoglobin — er det molekyle, som fragter iltmolekylerne fra lungerne ud til musklerne. Hæmoglobin er det stof, som gør vores blod rødt. Kan også betegnes som blodstof. Hæmoglobinmolekylet kan transportere fire iltatomer ad gangen. I musklerne bliver ilten… …   Danske encyklopædi

  • Netværk hub — Digitalt data netværksudstyr, som har 2 eller flere porte. Hubs kan fås til forskellige data netværkstyper; ethernet, USB, firewire/IEEE1394 og fibre channel. En hubs sender data pakker ud forstærket på de andre porte, uden at gemme det i en… …   Danske encyklopædi

  • Skårbredde — Den bredde som en mejetærsker, slåmaskine med mere kan høste ad gangen …   Danske encyklopædi

  • Stichomyti — Replikskifte i drama, hvis personer siger en verslinje ad gangen …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”