forhandle


forhandle
for|hand|le
vb., -r, -de, -t

Dansk ordbog. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Transgredere — Forhandle, slutte forlig …   Danske encyklopædi

  • Akkordere — Aftale, tinge, forhandle sig til rette …   Danske encyklopædi

  • Entreprise — Entreprise. Overtagelse af et arbejde. At tage et erbejde i entreprise vil sige, at overtage enhver forpligtelse lige over for arbejdsgiveren, for eksempel bygherren, således at ansvaret udelukkende lægges på entreprenøren, og bygherren ikke har… …   Danske encyklopædi

  • Negotiere — 1. Forhandle, underhandle. 2. Omsætte …   Danske encyklopædi

  • Transigibel — Som lader sig forhandle …   Danske encyklopædi

  • afhandle — af|hand|le vb., r, de, t (forhandle; OM FAGLIGT EMNE behandle) …   Dansk ordbog

  • købslå — køb|slå vb., købslår, købslog, købslået; købslås (forhandle); købslå om prisen …   Dansk ordbog

  • parlamentær — par|la|men|tær sb., en, er, erne (person der sendes over til fjenden for at forhandle), i sms. parlamentær , fx parlamentærflag …   Dansk ordbog

  • realitetsforhandle — re|a|li|tets|for|hand|le vb., r, de, t (forhandle for at nå konkrete resultater) …   Dansk ordbog

  • returkommission — re|tur|kom|mis|sion sb., en, er, erne (ulovligt vederlag for at forhandle en kontrakt igennem) …   Dansk ordbog


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.