fortjeneste


fortjeneste
for|tje|nes|te
sb., -n, -r, -rne (overskud; god indsats), i sms. fortjenst-, fx fortjenstmulighed

Dansk ordbog. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Avance — Fortjeneste …   Danske encyklopædi

  • Geschæft — Virksomhed, fortjeneste …   Danske encyklopædi

  • Meriter — er en ironisk betegnelse for en fortjeneste …   Danske encyklopædi

  • Sir George Everest — Sir George Everest, engelsk ingeniørofficer, (1790 1866), 16 år gammel trådte han i det ostindiske Handelskompagnis tjeneste som løjtnant, og 1818 blev han knyttet som assistent til Indiens opmåling. 1823 43 var han opmålingens chef, og under… …   Danske encyklopædi

  • Terminsforretning — Formel børshandel med varer, baseret på forventet fortjeneste ved kursændringer …   Danske encyklopædi

  • afkast — af|kast sb., et, afkast, ene (fortjeneste, udbytte), i sms. afkast , fx afkastanalyse …   Dansk ordbog

  • avance — a|van|ce sb., n, r, rne (fortjeneste), i sms. avance , fx avancestop …   Dansk ordbog

  • grundspekulation — grund|spe|ku|la|tion sb., en, er, erne (det at opkøbe grunde for at sælge dem igen med fortjeneste) …   Dansk ordbog

  • kommerciel — kom|mer|ciel adj., t, le (som vedrører handel; som giver fortjeneste) …   Dansk ordbog

  • nonprofit- — non|pro|fit non|pro|fit (som ikke skal give fortjeneste); nonprofitbasis; nonprofitorganisation …   Dansk ordbog


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.