herudover


herudover
her|ud|over
adv.; herudover kan man ikke gøre ret meget

Dansk ordbog. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Aktiv galakse — I en aktiv galakse antages der at være et sort hul med en masse som milliarder af stjerners. Herudover har aktive galakser stjerner ligesom galakser. En aktiv galakse sender mere energi ud fra f.eks. kernen, end summen af dennes stjerners minus… …   Danske encyklopædi

  • Amt — Danmark er geografiskt opdelt i 14 overordnede administrative enheder kaldet amter. Bornholms Amt Frederiksborg Amt Fyns Amt Københavns Amt Nordjyllands Amt Ribe Amt Ringkjøbing Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt… …   Danske encyklopædi

  • Eghjort — Eghjorten er en bille. Hannen bliver op til 7,5 cm en tændstikæske er kun knap 6 cm, så eghjorten er noget af en krabat. Den er da også Europas største bille. Hannen og hunnen er meget forskellige, da hannen er udstyret med meget store og… …   Danske encyklopædi

  • Email — Engelsk forkortelse for Electronic Mail. Det danske udtryk E post har ikke slået igennem. I dag benyttes E mail i almindelig sprogbrug synonymt med E mail sendt via Internettet, men der findes alternative standarder for afsendelse af E mail, for… …   Danske encyklopædi

  • Fyrst Metternich — med det fulde navn Klemens Wenzel Nepomuk Lothar, Fürst von Metternich winneburg beilstein (15. maj 1773 11. juni 1859) var østrigsk statsmand og udenrigsminister. Regnes af mange for at have været en af de vigtigste diplomater i sin tid. Han… …   Danske encyklopædi

  • Geofysik — er den videnskab, der beskæftiger sig med jordens, havets og atmosfærens fysiske forhold. Geofysik anvendes til kortlægning af undergrunden her på Jorden, men også andre steder i solsystemet; for eksempel er det muligt at studere Solens indre via …   Danske encyklopædi

  • Jegindø — er en lille ø i den vestlige del af Limfjorden. Øen er en del af Thyholm Kommune. Selve øen er cirka 6 kilometer lang og 3 kilometer bred. Den har ingen højdepunkter, skove, vandløb eller søer. Det samlede areal er på 796 hektar, og… …   Danske encyklopædi

  • Kloakdyr — Kloakdyrene er en meget speciel gruppe af pattedyr. Der findes kun tre nulevende slægter: 10 Det kortnæbbede myrepindsvin (Tachyglossus aculeatus) Det langnæbbede myrepindsvin (Zaglossus aculeatus) Næbdyret (Ornithorhyncus anatinus) Det… …   Danske encyklopædi

  • Rogers-kommissionen — blev nedsat af USA s præsident Ronald Reagan den 3. februar 1986 med henblik på en uvildig undersøgelse af rumfærgen Challengers forlis den 28. januar 1986 kun 73 sekunder efter starten. Kommisiones formand blev den da 72 årige tidligere udenrigs …   Danske encyklopædi

  • Svend 2. Estridsen — Svend 2. Estridsen, konge af Danmark 1047 1074, søn af Ulf Jarl og Knud den Stores søster, Estrid. Svend vokser op i England. Da Hardeknud dør i 1042, gør Svend krav på den danske trone. Imidlertid vinder Magnus magtkampen, og Svend bliver indsat …   Danske encyklopædi


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.