af sted
af sted
af sted (el. afsted); tage af sted; komme galt af sted; slippe af sted med noget

Dansk ordbog. 2015.

Look at other dictionaries:

  • sted — sb., et, er, erne, i sms. sted , fx stedfamilie, og steds , fx stedsangivelse; samme sted (jf. sammesteds); af sted el. afsted; i stedet el. steden for; til stede …   Dansk ordbog

  • af — I af 1. af (el. AF) (fork. for arbejdsformidlingen) II af 2. af præp., adv.; af hænde; af kog; af lave; af led; af sted el. afsted; af syne; tage sig af dage; gøre væsen af noget; hvad blev der af ham?; ked af; stolt af; le af lettelse; grine af… …   Dansk ordbog

  • § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen — Om en ordforbindelse skrives i ét eller flere ord, kan ikke altid udledes af udtalen. Skrivemåden afhænger da undertiden af forbindelsens grammatiske funktion eller dens betydning, men som regel er der blot tale om en hævdvunden praksis. (1)… …   Dansk ordbog

  • § 39. Adverbialer dannet af adjektiver på -vis — Ved adverbialer der er dannet af adjektiver på vis, er der valgfrihed mellem en form med t og en form uden t: Tropperne trak sig etapevis(t) tilbage. Udbetalingerne finder sted månedsvis(t). De besøgte os kun lejlighedsvis(t). Skulpturen bestod… …   Dansk ordbog

  • afsted — af|sted (el. af sted) adv.; tage afsted; komme galt afsted; slippe afsted med noget …   Dansk ordbog

  • afstedkomme — af|sted|kom|me vb., r, afstedkom, afstedkommet (bevirke) …   Dansk ordbog

  • Pferd — (s. ⇨ Ross). 1. A blind Ferd trefft gleich (gerade) in Grüb herein. (Jüd. deutsch. Warschau.) 2. Alte Pferde achten der Peitsche nicht. Lat.: Psittacus senex ferulam negligit. (Gaal, 926.) 3. Alte Pferde gehen nicht durch. Holl.: Het hollen is… …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

  • Knud 4. den Hellige — Knud 4. den Hellige, søn af Svend Estridsen, konge af Danmark 1080 1086 efter sin broder, Harald Hens død. Knud er således den anden i rækken af de fem sønner af Svend Estridsen, som bliver konge af Danmark. Gift med Edel, søster til grev Roberts …   Danske encyklopædi

  • Kryptologi — handler om hvordan man læser og skriver hemmelige beskeder. Ordet stammer fra græsk og består af kryptos der betyder hemmelig, og logi der er betyder læren om , ergo læren om det hemmelige. Den kan opdeles i et par underkategorier: 10 Kryptografi …   Danske encyklopædi

  • Den flyvende Hollænder — 1. Opera af Wagner, komponeret i 1841. Udspiller sig ved den norske kyst i det 18. århundrede. 2. Roman af Marryat. 3. Spøgelsesskib, som siden 1600 tallet påstås at krydse rundt i det stormomsuste hav syd for Afrika, hvor det Indiske Ocean møder …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”