overfor


overfor
o|ver|for
præp., adv.; overfor el. over for huset (jf. § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen.1.a); i huset overfor (jf. § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen.1.b)

Dansk ordbog. 2015.

Look at other dictionaries:

  • overforwardness — overforˈwardness (↑forwardness) n(5) • • • Main Entry: ↑over …   Useful english dictionary

  • § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen — Om en ordforbindelse skrives i ét eller flere ord, kan ikke altid udledes af udtalen. Skrivemåden afhænger da undertiden af forbindelsens grammatiske funktion eller dens betydning, men som regel er der blot tale om en hævdvunden praksis. (1)… …   Dansk ordbog

  • literature — /lit euhr euh cheuhr, choor , li treuh /, n. 1. writings in which expression and form, in connection with ideas of permanent and universal interest, are characteristic or essential features, as poetry, novels, history, biography, and essays. 2.… …   Universalium

  • Antibiotikaresistens — Modstandsdygtig overfor antibiotika. Bakterier kan udvikle resistens overfor antibiotika, det betyder at antibiotika ikke længere påvirker dem. En bakterie der er blevet resistent kan overføre sin resistens til andre bakterier …   Danske encyklopædi

  • Insektresistens — Modstandsdygtighed overfor insekter. Har man for eksempel gjort en plante insektresistent overfor bladlus vil bladlusene ikke længere kunne angribe planten …   Danske encyklopædi

  • immun — im|mun adj., t, e; være immun overfor en sygdom; være immun overfor kritik …   Dansk ordbog

  • over — I o|ver 1. o|ver sb., en, e, ne (øverste halvdel af et rundstykke, en krydder e.l.) II o|ver 2. o|ver præp., adv.; over bord; over ende; over kors; over styr; vi er over el. ovre det værste; elske nogen over alt (jf. overalt); det gik hen over… …   Dansk ordbog

  • tværs — adv.; tværs igennem; tværs over; tværs overfor huset; tværs overfor ligger stationen; på tværs; på kryds og tværs; agten for tværs …   Dansk ordbog

  • Rikke Hvilshøj — (born May 5, 1970) is a Danish politician representing the liberal party Venstre. She was the Minister for Refugees, Immigrants and Integration in the Cabinet of Anders Fogh Rasmussen II from February 18, 2005 to November 23, 2007. She has been a …   Wikipedia

  • Erling Folkvord — in 2009 Member of the Norwegian Parliament for Oslo In office 14 September 1993 – 14 September 1997 …   Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.