overførsel


overførsel
o|ver|før|sel
sb., overførslen, overførsler, overførslerne

Dansk ordbog. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Transfektion — Overførsel af gen til celle ad fysisk eller kemisk vej …   Danske encyklopædi

  • Upload — Overførsel af en fil fra ens egen computer til en anden computer på Internettet. Man uploader sine hjemmesider, for at de kan ses af andre. Upload sker via FTP …   Danske encyklopædi

  • Genoverførsel — eller overførsel af DNA mellem levende organismer kan ske på flere måder: 10Direkte celle til celle kontakt for eksempel overførsel af plasmid fra en bakterie til andre bakterier, mennesker eller dyr. Alternativt kan DNA overføres ved at virus… …   Danske encyklopædi

  • transfer — trans|fer sb., en, er, erne (overførsel af pengebeløb; passagertransport; SPORT overførsel af en spiller fra én klub til en anden), i sms. transfer , fx transfersum, transfersystem …   Dansk ordbog

  • Elektronisk post — Betegnelse for enhver form for elektronisk overførsel af data mellem elektroniske postkasser …   Danske encyklopædi

  • FidoNet — er et netværk til udveksling af meddelelser og filer, som blev anvendt af BBS er før udbredelsen af Internet tog fart. Det blev grundlagt i 1984 af Tom Jennings, som en måde at netværksforbinde sit BBS program, Fido , på. Senere blev andre BBS… …   Danske encyklopædi

  • Horisontal genoverførsel — Når gener overføres fra en art til en anden, for eksempel overførsel af gener fra bakterier til mennesker …   Danske encyklopædi

  • HTTP — Hyper Text Transport Protocol. En underprotokol til TCP/IP, som benyttes til hjemmesider, men som også tillader overførsel af andre filtyper. Hypertekst. Et skærm baseret tekstformat som gør det muligt at springe fra ét sted i teksten til et… …   Danske encyklopædi

  • Paralos — var i det antikke Athen navnet på et hurtigsejlende statsskib, som brugtes i forskellige offentlige øjemed, til ordonnanstjeneste, overførsel af gesandter, transport af penge eller lignende. I ældre tid havde athenerne foruden paraloser også et… …   Danske encyklopædi

  • Peder Skram — f. ca. 1503 d. 11. juli 1581. Rigsråd, admiral. Gift med Elsebeth der var datter af rigsmarsk Tyge Krabbe og dennes hustru Anne Rosenkrantz. Deltog med Henrik Gjøe i feltog i Sverige og frelste ved Uppsala Mogens Gyldenstierne. Da Christian 2.… …   Danske encyklopædi


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.