retvinklet


retvinklet
ret|vink|let
adj., retvinklede; en retvinklet trekant

Dansk ordbog. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Rektangel — Retvinklet firkant …   Danske encyklopædi

  • Katete — En af to sider der omslutter den rette vinkel i en retvinklet trekant …   Danske encyklopædi

  • Parabel — 1. Parabel (græsk: sammenligning, lignelse), i digtekunsten den form af den moralsk belærende fortællende digtning, der fremstiller en betydningsfuld sandhed af almindelig natur ved et billede af menneskelivet; fortrinlige eksempler er Jesu… …   Danske encyklopædi

  • Terrænstreg — (forkortes TS) er en enhed til angivelse af en vinkel og er 1/6400 del af en cirkel. En terrænstreg er defineret som den mest spidse vinkel i en retvinklet trekant, hvor forholdet mellem den korte og lange katete er 1:1000. Terrænstreger angives… …   Danske encyklopædi

  • hypotenuse — hy|po|te|nu|se sb., n, r, rne (side i en retvinklet trekant overfor den rette vinkel) …   Dansk ordbog

  • ortogonal — or|to|go|nal adj., t, e (retvinklet) …   Dansk ordbog

  • rektangel — rekt|an|gel sb., rektanglet, rektangler, rektanglerne (en retvinklet firkant) …   Dansk ordbog


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.