bevares


bevares
be|va|res
be|va|res udråbsord; bevares! Du må gøre som du vil!

Dansk ordbog. 2015.

Look at other dictionaries:

  • gud bevares — gud be|va|res (el. gudbevares) udråbsord …   Dansk ordbog

  • § 12. Store og små bogstaver i proprier — (1) HOVEDREGEL Proprier skrives med stort begyndelsesbogstav. Denne regel gælder uanset om de pågældende proprier mere eller mindre tydeligt består af ord der også kan bruges som appellativer. I nogle tilfælde er det særlig vanskeligt at afgøre… …   Dansk ordbog

  • § 23. Substantiver på -el, -en og -er — I mange af de substantiver der ender på el, en eller er, kan eller skal e foran l, n eller r stryges når ordet bøjes: gidsel gidslet gidsler. figen figenen fig(e)ner. teater teat(e)ret teatre. Bemærk at der ikke kan stå to ens konsonanter foran l …   Dansk ordbog

  • Agglutinerende sprog — Sprog hvor roden bevares uforandret (under bøjningen) og der tilføjes affikser, med hver sin særskildte grammatiske betydning. Ex: tyrkisk: evleri (ev ler i: hus flertal pos.pron.) (i deres huse) Akkusativ Genstandsfald. Syn. afhængighedsfald.… …   Danske encyklopædi

  • Cosi fan tutte — er en opera af Mozart. Titlen, som i reglen bevares i sin italienske form selv når operaen synges i dansk oversættelse, betyder Sådan gør alle kvinder (tutte er hunkønsformen af tutti) …   Danske encyklopædi

  • Frames — En teknik, der gør det muligt at opdele skærmbilledet i flere forskellige felter (rammer), så man kan se flere hjemmesider, som kan indeholde hver sin webside med hver sin URL. Giver mulighed for eksempelvis at søge i den ene frame, mens de andre …   Danske encyklopædi

  • Marinearkæologi — er en disciplin indenfor arkæologi, der studerer menneskets færden i åbent vand. For eksempel er Østersøen et koldt hav med brakvand, hvor vrag og bopladser kan bevares i århundreder. Mange af dem venter bare på at blive opdaget og undersøgt …   Danske encyklopædi

  • Økologi — 1. Økologi stammer fra græsk, og betyder læren om levende væseners forhold til de ydre livsbetingelser . I økologisk planteproduktion lægger man som udgangspunkt vægt på, at jordens frugtbarhed bevares ved dyrkning. 2. Læren om dyrs og planters… …   Danske encyklopædi

  • gud — sb., en, er, erne (som proprium Gud), i sms. gud (i ikkehedensk betydning), fx gudbarn, og guds (i ikkehedensk betydning), fx gudstjeneste, og gude (i hedensk betydning), fx gudedyrkelse; tro på Gud; Gud Fader (Vorherre) (jf. gudfar); Gud bevare… …   Dansk ordbog

  • gudbevares — gud|be|va|res (el. gud bevares) udråbsord …   Dansk ordbog


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.