trådte


trådte
tråd|te
vb., præt. af træde

Dansk ordbog. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Norsk Medisinaldepot — AS Type Subsidiary Industry Pharmacies Founded 1957 F …   Wikipedia

  • Anders Bille — Rigsmarsk; (f 19. marts 1600 † 10. november 1657). Søn af Erik Jensen Bille til Rønnowsholm og hustru Mette Banner Andersdatter. Som ung i udenlandsk krigstjeneste han blev i 1626 løjtnant i hertug Bernhard af Weimars rytterregiment i Christian 4 …   Danske encyklopædi

  • Bistandsloven — trådte i kraft i 1976 …   Danske encyklopædi

  • Bryde — eller Brydie. Af det gamle Brytja, at uddele maden til en gårds folk, kaldte man oprindelig den træl som på bondens vegne forestod gårdens husholdning. Havde en bonde flere gårde, trådte bryden i bondens sted. Heraf Brydegård …   Danske encyklopædi

  • Daniel Rantzau — (1529 11. november 1569). Dansk feltherre. Studerede ved universitetet i Wittenberg og gik herefter i tjeneste hos hertug Adolph af Gottorp i 1547. Daniel Rantzau trådte i Fredrik 2. s tjeneste, da denne forberedte krig (Den Nordiske Syvårskrig)… …   Danske encyklopædi

  • Diane de Poitiers — (1499 1566), hertuginde af Valentinois, Henrik 2. s elskerinde, datter af Jean de Poitiers, der tilhørte en af Dauphiné s ældste familier. 1515 ægtede hun Louis de Brézé, Stor Seneskalk af Normandiet, med hvem hun havde to døtre. Nogen tid efter… …   Danske encyklopædi

  • Grønland — (Kalaallit Nunaat) er verdens største ø med et areal på 2.176.000 kvadratkilometer. Cirka 84% af øen er dækket af is. Øen fik selvstyre i 1978 af det danske folketing. Loven trådte i kraft det efterfølgede år …   Danske encyklopædi

  • Korsurtegård — En statue af den norsk danske søhelt Tordenskjold (1690 1720) er opstillet i den såkaldte Korsurtegård ved Holmens Kirke i København. Se http://www.skibhist.dk/bissen/bissen28.htm Det ellers forældede ord korsurtegård kræver en forklaring:… …   Danske encyklopædi

  • Nuuk — (på dansk Godthåb) er hovedstaden på Grønland. Byen har en lang historie med indbyggere spændende fra inuit folket (eskimoer), til opdagelsesrejsende vikinger i det 10. århundrede og senere, til i dag inuitter og danskere. Nuuk ligger ved… …   Danske encyklopædi

  • Pasta — Pastaens historie går med sikkerhed 1000 år tilbage. Den første originale pastaopskrift stammer fra omkring det første årtusindeskift. Opskriften stammer fra bogen De arte Coquinaria per vermicelli e macaroni siciliani (kunsten at koge siciliansk …   Danske encyklopædi


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.