udsagnsord


udsagnsord
ud|sagns|ord
sb., -et, udsagnsord, -ene

Dansk ordbog. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Udsagnsord — Et udsagnsord (latin: verbum) er en ordklasse i det danske sprog der udtrykker en handling. I navnemåde sættes at foran udsagnsord. De fleste udsagnsord har 8 bøjningsformer, sammenfattet ved: 10( navnemåde | bydemåde | [passiv] ( nutid | datid ) …   Danske encyklopædi

  • Indvirkende udsagnsord — Transitive verber …   Danske encyklopædi

  • Verbum — Udsagnsord …   Danske encyklopædi

  • Frasalverber — Udsagnsord med tætknyttet biord. Se Transitive verber, Verbalpartikel …   Danske encyklopædi

  • Deponente — verber, Udsagnsord med passiv bøjning, men har deponentia aktiv betydning: synes, lykkes. Syn. doponentia. Se Transitive verber …   Danske encyklopædi

  • Finit verbum — Person/tidsbøjet udsagnsord, som umiddelbart forudsætter et subjekt (modsat infinit). Ex: jeg ser …   Danske encyklopædi

  • Imperfektiv — et et udsagnsord, der betegner en uafsluttet handling. Imperfektiv(t verbum) Verbum som betegner noget ikke afsluttet. Se Aktionsart …   Danske encyklopædi

  • Infinit — verbum Ikke personbøjet udsagnsord, som ikke umiddelbart forudsætter et subjekt. Modsat er Finit verbum Ubøjede former: 1. infinitiv 2. præsens participium 3. perfektum participium 4. gerundium (på romanske sprog) Ex: spise, spisende, spist;… …   Danske encyklopædi

  • Pakke — 1. En pakke (navneord) er en samling af ting i en indpakning eller kasse. 2. I datalogi er en pakke en samling af data, der sendes gennem en data forbindelse. Pakken kaldes også en datapakke. 3. Pakke (udsagnsord). Georg pakker en kuffert …   Danske encyklopædi

  • Transitiv — er en betegnelse for et udsagnsord, som kan have genstandsled …   Danske encyklopædi


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.