vildt


vildt
vildt
sb., -et, i sms. vildt-, fx vildtforvalter

Dansk ordbog. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Skadevoldende vildt — Fugle eller pattedyr, der på grund af den føde, de æder eller deres talrighed kan påføre mennekset et økonomisk tab eller være til gene for den øvrige fauna …   Danske encyklopædi

  • vildttyv — vildt|tyv sb., en, e, ene (person der stjæler el. ulovligt jager vildt) …   Dansk ordbog

  • Standvildt — Vildt, der året igennem opholder sig inden for et forholdsvis snævert område …   Danske encyklopædi

  • Trykke — Vildt, der holder hårdt (er svært at jage op) …   Danske encyklopædi

  • vildtbane — vildt|ba|ne sb., n, r, rne (afmærket jagtområde) …   Dansk ordbog

  • vildtbestand — vildt|be|stand sb., en, e, ene …   Dansk ordbog

  • vildtbiolog — vildt|bio|log sb., en, er, erne …   Dansk ordbog

  • vildtbiologisk — vildt|bio|lo|gisk adj., itk. d.s., e …   Dansk ordbog

  • vildthandel — vildt|han|del sb., vildthand(e)len, vildthandler, vildthandlerne …   Dansk ordbog

  • vildthandler — vildt|hand|ler sb., en, e, ne …   Dansk ordbog


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.