ydelse


ydelse
y|del|se
sb., -n, -r, -rne, i sms. ydelses-, fx ydelsessted; sociale ydelser

Dansk ordbog. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Julius Lassen — Julius Severin Vilhelm Lassen (* 4. Juli 1847 auf Samsø; † 23. November 1923 in Kopenhagen) war ein dänischer Jurist und Begründer der neueren Lehre des Obligationenrechts. Inhaltsverzeichnis 1 Jugend und Werdegang 2 Wissenschaftliche Arbeit …   Deutsch Wikipedia

  • Apanage — 1. Årpenge. 2. En årlig ydelse til en fyrstelig persons underhold …   Danske encyklopædi

  • Enkekasse — er en institution der tilsigter at sikre deltagernes enker en bestemt sum ved mandens død, eller en årlig ydelse så længe de er enker. År 1775 oprettedes Den almindelige Enkekasse, og 1788 blev det pålagt embedmænd at indtegne sig og gøre indskud …   Danske encyklopædi

  • annuitetslån — an|nu|i|tets|lån sb., et, annuitetslån, ene (lån som tilbagebetales med en konstant ydelse gennem hele lånets løbetid) …   Dansk ordbog

  • børnepenge — bør|ne|pen|ge sb. pl., ne (børnebidrag; offentlig økonomisk ydelse til familier med børn) …   Dansk ordbog

  • naturalieydelse — na|tu|ra|lie|ydel|se (el. naturalydelse) sb., n, r, rne (ydelse i form af naturalier i stedet for penge) …   Dansk ordbog

  • naturalydelse — na|tu|ral|ydel|se (el. naturalieydelse) sb., n, r, rne (ydelse i form af naturalier i stedet for penge) …   Dansk ordbog

  • trangsvurdering — trangs|vur|de|ring sb., en, er, erne (vurdering af hvor stort behovet for fx en bestemt social ydelse er) …   Dansk ordbog

  • turbo — tur|bo sb., en, er, erne (kompressor der forøger en motors ydelse); sætte turbo på (øge tempoet) …   Dansk ordbog

  • turbolader — tur|bo|la|der sb., en, e, ne (kompressor der forøger en motors ydelse) …   Dansk ordbog


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.