fejlagtig

fejl|ag|tig
adj., -t, -e

Dansk ordbog. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Habituel — 1. Tilvant, vanemæssig. 2. Opstået ved fejlagtig holdning. 3. Kronisk eller ofte tilbagevendende …   Danske encyklopædi

  • Skånelandske flag — Også fejlagtig kaldet det skånske flag. Det skånelandske flag er rødt med gult kors, og er måske Nordens ældste korsflag, endnu ældre end Dannebrog(!), med rødder i det lundensiske ærkebispestift i middelalderen. Nylanceredes i 1800 erne af… …   Danske encyklopædi

  • Zebaot — eller Zebaoth (hebræisk: hærskarer), i bibeloversættelsen fejlagtig opfattet som egennavn: Den herre Zebaot i stedet for hærskarernes herre, hvorved gud betegnes dels som Israels hærskarers konge og beskytter, dels som herre over de himmelske… …   Danske encyklopædi

  • misinformation — mis|in|for|ma|tion sb., en, er, erne (fejlagtig el. vildledende oplysning) …   Dansk ordbog

  • misinformere — mis|in|for|me|re vb., r, de, t (give fejlagtig el. vildledende oplysning) …   Dansk ordbog

  • ristorno — ri|stor|no sb., en, er, erne (tilbagebetaling af forsikringspræmie; udligning af fejlagtig regnskabspost ved en modpost) …   Dansk ordbog

  • undersættelse — un|der|sæt|tel|se sb., n, r, rne (bevidst fejlagtig, humoristisk oversættelse) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.