adled

ad|led
sb., -det, adled, -dene (LINGVISTIK underordnet led)

Dansk ordbog. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Epithet — Adled, underordnet led. Se Attributiv …   Danske encyklopædi

  • Adjektiv-substantiv — Substantiv dannet af et adjektiv. Syn. nomina qualitatis. Ex: svaghed, kulde, længde. Adjektivsyntagme Underordningshelhed hvor kernen er et adjektiv. Syn. adjektivgruppe/helhed. Se også Korrelativer. Opbygning: adverbial grad kerne adled… …   Danske encyklopædi

  • Attribut — Sproglig enhed, som attributivt er til knyttet et led. Se Attributiv. Attributiv(led) Et adled (underled) som kan foranstilles eller efterstilles en kerne. Tillægsagtig vedføjelse. Se Adled. Syn. epithet, som vedføjelse …   Danske encyklopædi

  • Adverbiumgruppe — Adverbiumsyntagme. Adverbiumsyntagme Underordningshelhed hvor kernen er et adverbium. Syn. adverbiumgruppe/helhed. Se også Korrelativer. Opbygning: Grad situativ kerne adled adv./ her/der adv. præp.syntag. konj.syntag. synt. rel. ledsætn. helt… …   Danske encyklopædi

  • Beskriver — Se Adled …   Danske encyklopædi

  • Determinativ, — Bestemmelsesord. Det første led i et determinator, substantivsyntagme: determinant 1. artikel: et/det store hus 2. pronomen: hans/denne store bil 3. genitiv: mandens store hus 4. adjektiv: mange/få mennesker 5. talord: to store huse Kan udvides… …   Danske encyklopædi

  • Pronomensyntagme — Underordningshelhed med et pronomen som kerne. Opbygning: attribut kerne adled …   Danske encyklopædi

  • Substantivsyntagme — Underordningshelhed med et substantiv som kerne (overled). Opbygning: deter attribut kerne adled …   Danske encyklopædi

  • Underled — Ord, led eller sætning som kan udelades uden at sætningen bliver ugrammatisk. Syn. Adled. Se også Syntaktiske relatio ner, Hypotagme. Ex: manden, som bor her, er gammel Maren i Kæret …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.