indover

ind|over
adv.; han sendte bolden indover med stor kraft (jf. ind over)

Dansk ordbog. 2015.

Look at other dictionaries:

  • List of banks in Hong Kong — Hong Kong maintains a three tier system of deposit taking institutions, licensed banks, restricted licence banks and deposit taking companies. They are collectively known as authorised institutions by the Hong Kong Monetary Authority, which is… …   Wikipedia

  • Staatswappen Norwegens — Details Wappenschild Löwe mit Axt Das Staatswappen Norwegens ist eines der ältesten in Europa und war ursprünglich ein persönliches Wappen des Königs …   Deutsch Wikipedia

  • Wappen Norwegens — Staatswappen Norwegens Details Oberwappen Krone Wappenschild Löwe mit Axt Das Staatswappen …   Deutsch Wikipedia

  • Список банков Гонконга — Гонконг является общепризнанным финансовым центром Восточной Азии и имеет одну из самых высоких в мире концентрацию банковских учреждений как на душу населения, так и на площадь города. Более 70 и из ста крупнейших банков мира ведут свои операции …   Википедия

  • Repetitør — 1. Musiker, der indøver partierne med de enkelte sangere og akkompagnerer ved prøverne. 2. Krigsskib, der gentager den kommanderendes signaler til flåden …   Danske encyklopædi

  • Standard Bank — (Стэндерт Банк) Сведения о банке Standard Bank, активы и отделения Информация о банке Standard Bank, развитие банка, новые цели Содержание Содержание Определения описываемого предмета Справочная о В Standard Bank новый руководитель… …   Энциклопедия инвестора

  • ind — adv.; ind ad vinduet (jf. indad); ind efter avisen (jf. indefter); ind imellem træerne (jf. indimellem); ind over land (jf. indover); ind til bredden (jf. indtil) …   Dansk ordbog

  • ind over — ind o|ver ind o|ver; ind over land (jf. indover) …   Dansk ordbog

  • repetitør — re|pe|ti|tør sb., en, er, erne (pianist der indøver et parti med fx en operasanger) …   Dansk ordbog

  • § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen — Om en ordforbindelse skrives i ét eller flere ord, kan ikke altid udledes af udtalen. Skrivemåden afhænger da undertiden af forbindelsens grammatiske funktion eller dens betydning, men som regel er der blot tale om en hævdvunden praksis. (1)… …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.