afbildning

af|bild|ning
sb., -en, -er, -erne (billede; det at afbilde)

Dansk ordbog. 2015.

Look at other dictionaries:

  • frontalitet — fron|ta|li|tet sb., en (frontal afbildning) …   Dansk ordbog

  • isometri — i|so|me|tri sb., en, er, erne (tredimensional afbildning med målbare forhold) …   Dansk ordbog

  • projektion — pro|jek|tion sb., en, er, erne (overførsel; afbildning), i sms. projektions , fx projektionsapparat …   Dansk ordbog

  • spektrogram — spek|tro|gram sb., met, mer, merne (afbildning af et spektrum) …   Dansk ordbog

  • tomografi — to|mo|gra|fi sb., en (en teknik til snitvis afbildning) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.