afslutter

af|slut|ter
sb., -en, -e, -ne; landsholdet mangler en afslutter

Dansk ordbog. 2015.

Look at other dictionaries:

  • § 59. Replikgengivelse — (1) REPLIKTEGN Replikker, direkte tale, kan gengives med replikstreg (talestreg) eller anførselstegn eller uden brug af særlige repliktegn: Er De kommet noget til? spurgte betjenten. »Er De kommet noget til?« spurgte betjenten. Er De kommet noget …   Dansk ordbog

  • Bronkier — Betegnelse for de forgreninger, som tilsammen danner bronkietræet i lungerne. Startende med hovedbronkierne der afslutter luftrøret og begynder henholdvis ventre og højre lunge. Disse forgrener sig i stadig flere og tyndere bronkier, som tilslut… …   Danske encyklopædi

  • Handelsagent — en person som for udenlandske handelsfirmaers regning afslutter forretninger, indkøb eller salg og derfor oppebærer provission. Kilde: Allers Illustrerede Konversationsleksikon 1894 …   Danske encyklopædi

  • afdansningsbal — af|dans|nings|bal sb., let, ler, lerne (fest der afslutter et dansekursus) …   Dansk ordbog

  • bedeslag — be|de|slag sb., et, bedeslag, ene (kirkeklokkeslag der afslutter ringningen) …   Dansk ordbog

  • fejeliste — fe|je|lis|te sb., n, r, rne (liste som afslutter et dørtrin) …   Dansk ordbog

  • kadence — ka|den|ce sb., n, r, rne (rytme, tempo; MUSIK akkordrækkefølge som afslutter et musikstykke); holde kadencen …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.